Вилијам Шекспир: ВЕНЕРА И АДОН


По први пут превод са оригинала на српски језик.

Поема Венера и Адон је настала у време куге, 1592-1593. Позоришта у Лондону су била затворена, наредбом власти. Шекспир се повукао у карантин и ту написао ову поему која је одмах изазвала невероватан публицитет, била и остала најпопуларније Шекспирово дело, које је само у свом времену, до 1640, доживело шеснаест издања - више него и једно друго. Четири и по века након настанка имамо први превод с оригинала на српски ове поеме, дужине 1200 стихова, чиме је успостављен поетски мост између два времена: пишчевог - оног од пре скоро пола миленијума и преводиочевог - овог данашњег, актуелношћу љубавне теме и вибрацијом поетског сензибилитета са којим је и данашња публика у резонанци.


Кокоро, Београд, 2020. 154 стр. брош, 24 цм, латиница. ISBN 978-86-89057-68-3

Цена: 600.00