top of page

Лафкадио Херн: ЈАПАН - ПОКУШАЈ ТУМАЧЕЊА


Лафкадио Херн је био један од ретких Европљана који је упијао мирисе, пределе и обичаје старог Јапана и један од оних које су Јапанци заиста прихватили као свог пријатеља. Његова проницљивост, али и љубав према новој домовини омогућили су му да допре до саме душе старог Јапана, а његова поети-чност, као и предиван, јасан стил омогућили су му да тај чаробни свет, који је још за време његовог живота почео полако да се мења и нестаје, преточи у приче и есеје. Ипак, с обзиром да је Херн био међу првима који је Западу понудио опис Јапана периода Меиђи, али и пре него што је ова земља отпочела индустријализацију, његова дела, поред књижевне, имају и велику историјску вредност, па су свакако незаобилазно штиво за сваког љубитеља јапанских обичаја, традиције, културе, историје и мисли.

Из садржаја:

• Тешкоће

• Необичност и шарм

• Древни култ

• Кућна религија

• Јапанска породица

• Култ заједнице

• Развој шинтоизма

• Обожавање и прочишћење

• Владавина мртвих

• Увођење будизма

• Виши будизам

• Друштвена организација

• Успон војне моћи

• Религија оданости

• Језуитска опасност

• Феудална интеграција

• Оживљавање шинтоизма

• Опстанак

• Ограничења новог доба

• Државно образовање

• Индустријска опасност

• Размишљања


Кокоро, Београд, 2021. 383 стр. брош, 21 цм, ћирилица ИСБН 978-86-89057-79-9Цена: 900.00

bottom of page